Gebiedsontwikkeling Westoever

De Westoever Den Helder is een plek, waarin veel facetten van Den Helder samen komen: historie, landschap, de maritieme wereld, industrie, sport, werken en wonen. Het is daarmee een complex gebied.  De Westoever Den Helder is door de gemeente aangewezen als ruimtelijk en programmatisch transformatiegebied. Havengerelateerde programma’s trekken weg en de maritieme functie van de kades verdwijnt langzamerhand. Den Helder heeft weer behoefte aan nieuwe woningen en op de grotere schaal wordt er nagedacht over de Linie. De complexiteit, de te verwachten looptijd van herontwikkeling en de investeringen die hiermee gemoeid gaan maken dit een echte uitdaging. Vanuit de gemeente Den Helder geef ik vorm aan deze uitdaging door het formuleren van de uitgangspunten en de uitwerking naar Masterplan en Stedenbouwkundig Plan.

Tijdsperiode: 2020 – Heden