Gebiedsontwikkeling Gebrandytoren


Op de percelen rond de Gerbrandytoren verkent de gemeente IJsselstein samen met een projectontwikkelaar de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen. Dit betreft een verkenning voor (tijdelijke) woningbouw voor de huisvesting van vooral starters, maar ook andere doelgroepen zoals arbeids-)migranten en statushouders. Deze locatie heeft als werktitel ‘Zendmastlocatie’. Aansluitend aan mogelijke woningbouw is dit gebied ook gekenmerkt als zoeklocatie voor een zonneveld en wordt de mogelijkheid onderzocht voor de realisatie van een parkeerplaats voor vrachtwagens. Voor de gemeente organiseer ik het proces rond het maken van de afspraken, het sluiten van overeenkomsten en begeleiden van de ruimtelijke procedures.

Tijdsperiode: 2021 – Heden